LOL הפתעת המתנה - בובה עם 8 הפתעות
8 הפתעות באריזה! ביניהן בובה ואביזרים. כל בובה לבושה בהשראת אחד מחודשי השנה. האם תמצאו את בובת חודש יום ההולדת שלכם? השקו וטבלו את הבובה המים למציאת הפתעת המים. בסדרה יש מגוון של 12 בובות לאיסוף!

LOL הפתעת המתנה - בובה עם 8 הפתעות

79.90 ₪מחיר